Podsumowanie roku 2015 w Music School

Dziękujemy, że byliście z nami! Gramy dalej!

Diagram kołowy pokazuje w procentach popularność poszczególnych zajęć w 2015 roku.