Warszawa: 796-018-825 warszawa@szkola-muzyki.pl
Zaznacz stronę

Konferencja „Lean in STEM” jest pierwszą w Polsce próbą odpowiedzi na pytania jak (i po co?) wspierać kobiety w STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). I dlaczego jest ważne, aby robić to na wszystkich dostępnych poziomach: inicjatyw obywatelskich, polityki publicznej państwa w obszarze edukacji i aktywizacji potencjału społecznego oraz strategii odpowiedzialnego społecznie przemysłu i biznesu. Będziemy też debatować o wadze edukacji w obszarze STEM i potrzebie jej priorytetyzacji w polityce państwa. Pokażemy inspirujące przykłady działań z całego świata. Konferencja będzie pierwszym forum wymiany dobrych praktyk w tym zakresie.

Konferencja „Lean in STEM” odbędzie się 30.06 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Więcej informacji: http://www.leaninstem.pl/konferencja

W ramach wydarzenia towarzyszącego konferencji zapraszamy na

STEA(rt)M Corner

Sztuka to naturalny żywioł, w którym rozwija się człowiek. Obszar STEM jest ze sztuką ściśle związany. W przestrzeni „STEAM” będziecie mogli doświadczyć niezwykłego styku sztuki z nauka i technologią. Partnerami STE(art)M Corner są: Music School i Akademia Łucznica.

Wśród partnerów Konferencji są: Ambasada USA, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pełnomocnik Rzadu ds. Równego Traktowania, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bosch, Cisco, P&G, Intel, SAP, Schneider Electric, Siemens, Dziennik Gazeta Prawna, TVP Regionalna.