Warszawa: 796-018-825 warszawa@szkola-muzyki.pl
Zaznacz stronę

Przedmiot: Personal branding w branży muzycznej
Prowadzący: mgr Ewa Maria Hordejuk (ewa@szkola-muzyki.pl)

Projekt w grupach:

Temat projektu:  Analiza stanu obecnego i rekomendacje dla wybranej marki osobistej z branży muzycznej.

Cele projektu:

Po wykonaniu projektu uczestnik zajęć:

1. Potrafi zanalizować obecny stan marki oraz prowadzoną przez nią komunikację marketingową.
2. Potrafi przeprowadzić analizę konkurencji.
3. Potrafi zaprojektować markę oraz ogólne ramy jej komunikacji marketingowej.
4. Potrafi przygotować ogólny plan działań, który pomoże przejść ze stanu obecnego do pożądanego.
5. Potrafi stworzyć zarys strategii komunikacji marki w oparciu o storytelling.

Metody wykonania projektu na zaliczenie:

Praca w grupach po 3 – 4 osoby.

Wynikiem pracy grupy jest prezentacja oraz ewentualnie dodatkowo raport, na temat wybranej przez grupę marki osobistej z branży muzycznej.

Prezentacja (ok. 10 slajdów) powinna pokazywać:

 1. Slajd tytułowy: wybrana marka oraz wymienieni członkowie grupy (1 slajd)
 2. Analizę AS IS – TO BE, z uwzględnieniem:
  • Wniosków z analizy obecnego stanu marki z uwzględnieniem silnych i słabych stron (1 slajd)
  • Ogólnego zarysu pożądanego stanu marki i jej komunikacji marketingowej (1 slajd)
  • Wniosków z analizy konkurencji (1 slajd)
 3. Ogólny plan działań wraz z rekomendacjami, jak doprowadzić do stanu pożądanego (max 3 slajdy)
 4. Ogólny zarys strategii komunikacji marketingowej opartej na storytellingu (1-2 slajdy)
 5. Slajd zamykający prezentację, z kontaktem mailowym do kierownika projektu

 

 • Prezentacje zostaną wygłoszone przez wszystkie grupy na przedostatnich zajęciach
 • Czas każdej prezentacji – 15 minut
 • Sposób prezentacji zależy od decyzji grupy – może prezentować przedstawiciel albo grupa może się podzielić slajdami, aby każdy coś przedstawił.

 

Raport  (ok. 10 stron A4)  powinien zawierać:

 1. Stronę tytułową: wybrana marka oraz wymienieni członkowie grupy
 2. Opis marki – kim jest dana osoba (max pół strony A4)
 3. Analiza stanu obecnego (dotychczasowy sposób komunikacji z rynkiem w różnych kanałach: social media, wywiady dla mediów tradycyjnych, sposób prezentacji siebie podczas koncertów i w kulisach, sposób i rodzaj prezentowanych treści „od kuchni”, analiza marki)
 4. Wyszczególnienie słabych i silnych stron marki ORAZ prowadzonej przez nią komunikacji marketingowej
 5. Analiza komunikacji marketingowej głównych konkurentów (najlepiej 2 – 3 konkurentów)
 6. Plan działań wraz z ewentualnymi rekomendacjami co do zmian (tutaj trzeba odpowiedzieć na pytanie: co należy zrobić, żeby ze stanu obecnego dojść do stanu pożądanego).
 7. Zarys strategii storytellingowej z opisem elementów umieszczonych w mapie strategii historii.
 8. Podsumowanie

 

 • W raporcie nie liczy się jego długość, ale zawarcie wszystkich punktów.

 

Sposób oceniania:

5 – odniesienie pełnego zwycięstwa (tzn. dostarczenie raportu oraz wygłoszenie prezentacji z uwzględnieniem wszystkich wyszczególnionych w instrukcji punktów),

4 – odniesienie  zwycięstwa ale powrót tylko z połową oddziałów (tzn. tylko wygłoszenie prezentacji lub tylko przygotowanie raportu, ale z uwzględnieniem wszystkich wyszczególnionych w instrukcji punktów),

3 – poniesienie częściowej klęski, ale przeżycie (tzn. przygotowanie tylko prezentacji lub tylko raportu lub prezentacji i raportu, ale bez zawarcia wszystkich punktów, jednak zawarcie powyżej 50% wszystkich punktów),

2 – wielka przegrana (tzn. dostarczenie tylko raportu lub tylko prezentacji lub prezentacji i raportu ale zawierających mniej niż 50% wytycznych odnośnie treści lub nie dostarczenie niczego i wielkie zdziwienie, że te zajęcia są z zaliczeniem na ocenę. Wielka przegrana obejmuje również próby szantażu emocjonalnego osoby prowadzącej).