Warszawa: 796-018-825 warszawa@szkola-muzyki.pl
Zaznacz stronę

Regulamin Music School 2018

Domyślnie przyjmuje się, że każda osoba, zapisująca się na zajęcia oraz biorąca w nich udział,
zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 1. Zajęcia prowadzone są w trybie indywidualnym i prowadzone są stacjonarnie, ul. Bracka 22/23, 00-028 Warszawa.
 2. Zajęcia odbywają się o z góry ustalonej godzinie, która jest zarezerwowana dla danego ucznia. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za nie.
 3. Uczeń może zwrócić się z prośbą o zorganizowanie zajęć grupowych- różnią się wtedy cenowo od zajęć indywidualnych i prowadzone są od momentu utworzenia grupy.
 4. Nieobecność na zajęciach grupowych nie podlega odrabianiu.
 5. Uczeń może rozpocząć naukę w Music School od lekcji próbnej. Lekcja próbna trwa 25 minut i kosztuje 55 zł. Lekcja próbna przysługuje danej osobie tylko raz.
 6. Pakiet zajęć obejmuje co najmniej 4 zajęcia w miesiącu. Uczeń w dowolnym momencie może rozpocząć naukę.
 7. Z jednego pakietu zajęć może korzystać tylko jedna osoba.
 8. System rozliczeń za naukę następuje w trybie miesięcznym, kwartalnym lub semestralnym.
 9. Jeśli uczeń po raz pierwszy rozpoczyna naukę w Music School (po lekcji próbnej lub bez lekcji próbnej) a jest to drugi lub kolejny tydzień miesiąca i uczeń może nie zdążyć odbyć 4 lekcji z pakietu, może zapłacić proporcjonalnie do ceny pakietowej za ilość zajęć, czyli np. za 3 lekcje pozostałe do końca pakietu może zapłacić jak za 3/4 ceny pakietu. Ta sytuacja może się powtórzyć, kiedy z winy szkoły w danym miesiącu zajęcia nie odbywają się (np. szkoła jest zamknięta z powodu świąt).
 10. W każdym innym przypadku niż opisane w pkt 9., jeśli w danym miesiącu uczeń chce wykupić mniej zajęć niż 4, są to pojedyncze konsultacje w cenie 100 zł za każdą 50 minutową lekcję.
 11. Jeśli uczeń rozpocznie pakiet kwartalny lub semestralny, ale z bardzo ważnych powodów będzie musiał przerwać naukę bez możliwości jej wznowienia, szkoła podejmuje decyzję o sposobie rozliczenia pozostałych należności. Zwyczajowo przelicza się odbyte już lekcje na pojedyncze konsultacje (w cenie 100 zł za 50 minutową lekcję) i po dopłaceniu należności uczeń nie musi płacić za kolejne miesiące.
 12. Jeśli uczeń wykupił pakiet kwartalny lub semestralny, a w danym miesiącu nie ma możliwości odbycia 4 zajęć w stałym terminie, zajęcia które się nie odbędą mogą zostać odrobione w bieżącym lub przyszłym miesiącu, w terminie innym niż regularne zajęcia.
 13. Zajęcia mogą zostać odwołane najpóźniej poprzedniego dnia przed planowanymi zajęciami do godziny 20:00 w formie mailowej na adres: warszawa@szkola-muzyki.pl. W innym przypadku zajęcia przepadają i nie można ich odrobić.
 14. W przypadku braku poinformowania o nieobecności ucznia lub spóźnieniu, nauczyciel czeka na ucznia 15 min od momentu przewidywanego rozpoczęcia zajęć.
 15. Zajęcia odwołane z winy nauczyciela zostaną odrobione z danym lub innym nauczycielem. W szczególnych przypadkach szkoła zastrzega sobie możliwość do zorganizowania zastępstwa.
 16. Każda lekcja, zarówno lekcja próbna, pojedyncza konsultacja oraz pakiet zajęć, musi zostać opłacona najpóźniej na dzień wcześniej przed planowaną lekcją. W przypadku płatności przelewem musi również zostać potwierdzona przesłaniem potwierdzenia przelewu na adres: warszawa@szkola-muzyki.pl W innym przypadku zajęcia mogą się nie odbyć.